4°C Niedzica
- +
Kontakt
Widok z dronu

Rozbudowa Wyciągu Narciarskiego Polana Sosny (N49˚24’E20˚19′)

Projekt: Rozbudowa Wyciągu Narciarskiego Polana Sosny (N49˚24’E20˚19′)jest dofinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach osi 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu., poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Projekt będzie polegał na wymianie istniejącego wyciągu narciarskiego na kolej linową krzesełkową czteroosobową wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej w ośrodku narciarskim Polana Sosny w Niedzicy.

W wyniku realizacji projektu powstanie nowy wyciąg krzesełkowy z możliwością przewozu rowerów a co za tym idzie poszerzeniem oferty również o otwarcie wyciągu w miesiącach letnich. Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu Gminy Łapsze Niżne poprzez przebudowę wyciągu narciarskiego Polana Sosny.

Dodatkowo dzięki budowie przejazdu nad drogą powiatową długość trasy zjazdowej zostanie wydłużona o 130 m. Stacja dolna będzie się znajdowała na terenie ośrodka rekreacyjnego Polana Sosny. Pozwoli to stworzy spójną ofertę wraz z restauracja Dwór, obiektami noclegowymi Chat oraz polem caravaningowym.

Celem społeczno-gospodarczym projektu jest wzrost liczby turystów przebywających w Niedzicy i okolicy a w szczególności w obiektach turystycznych ZEW Niedzica.

Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 7 958 000 zł, z czego dofinansowanie stanowi 2 785 300 zł.  

Widok z dronu

Ryby w Wiśle specjalnie chronione

Dobiegły końca prace modernizacyjne na terenie Małej Elektrowni Wodnej Smolice, realizowane przez ZEW Niedzica S.A. Projekt, pn. „Modernizacja wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Zrealizowany projekt pozwoli na dodatkową produkcję ok. 1000 MWh czystej energii rocznie i przyczyni się, m.in. do ograniczenia niekorzystnego wpływu działalności antropogenicznej na pobliski obszar NATURA 2000, Park Krajobrazowy i tereny szczególnie cenne z punktu widzenia polityki rozwojowej gminy, tzw. „Doliny Karpia” m.in. poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów, które na dzień dzisiejszy na całym terenie województwa małopolskiego przekraczają dopuszczalne normy. Ewenementem w przypadku przeprowadzonej modernizacji jest montaż bariery elektryczno-elektronicznej, chroniącej ryby przed przedostaniem się do turbin elektrowni.

Urządzenie ma na celu odstraszenie, przy pomocy impulsów elektrycznych ryb wędrujących w stronę turbin elektrowni, w sposób nie zagrażający ich bezpieczeństwu. Bariera została zainstalowana w uzgodnieniu i przy akceptacji OPZW Katowice i jest to aktualnie jedną z pięciu instalacji tego typu w Polsce, w tym pierwszą na rzece Wiśle i w województwie małopolskim, przy czym z uwagi na charakter rzeki i warunki hydrologiczne, zastosowano najnowsze technologie w zakresie części podwodnej tj. rodzaju pływaków i sposobu rozmieszczenia i mocowania elektrod.

Widok z dronu

Postęp prac związanych z projektem modernizacji wlotu MEW Smolice

Widok z dronu

Modernizacja wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice – szczegóły projektu

Opis projektu

Podpisanie umowy

Tuż przed 10 rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej, w dniu 29 kwietnia 2014 roku w Niedzicy podpisano umowę na kolejną inwestycję w Odnawialne Źródła Energii, realizowaną przez ZEW Niedzica S.A. Projekt, pn. „Modernizacja wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Umowa na wykonanie modernizacji została podpisana z Wykonawcą inwestycji – firmą Skanska S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, ogłoszonego w dniu 3 marca 2014r. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 1 491 016,82 zł.

Widok z dronu

Projekt szkoleń dla pracowników przedsiębiorstwa

.. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

ZEW Niedzica S.A. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W dniu 20.10.2010 r. Prezes Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA podpisał z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie umowę na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pod tytułem:.” Nowoczesne i wykwalifikowane kadry energetyki i turystyki istotnym czynnikiem wzrostu potencjału ludzkiego w regionie Jez. Czorsztyńskiego”, będzie realizowany od 1 stycznia do 30 września 2011 r. Łącznie przeszkolonych zostanie 110 pracowników Spółki.

W ramach projektu zostaną zorganizowane 3 szkolenia:

1. Techniki sprzedaży, e-marketing, profesjonalna obsługa klienta – szkolenie skierowane do pracowników Wydziału Turystyki. Głównym jego celem jest wzrost efektywności obsługi klienta, wsparcie efektywności działań sprzedażowych, kształtowanie umiejętności nawiązywania trwałych relacji z klientami.

2. Ekonomia dla nie ekonomistów – szkolenie skierowane głównie do kadry technicznej Spółki, którego głównym celem jest przekazanie uczestnikom podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości przydatnych na stanowiskach technicznych.

3. Techniki komputerowe – w ramach tego szkolenia Uczestnikom zostanie przekazana podstawowa wiedza z zakresu tworzenia i pozycjonowania stron internetowych oraz grafiki komputerowej.