4°C Niedzica
- +
Kontakt

Elektrownia Sromowce V

Mała Elektrownia Wodna  (MEW) Sromowce V została wybudowana na istniejącym piętrzeniu zbiornika Sromowce Wyżne. Zainstalowano w niej turbinę Kaplana o mocy 0,325 MW wyprodukowaną przez firmę Voith hydro. Turbina jest sprzężona z trójfazowym generatorem synchronicznym, w układzie poziomym, połączonych z rurą ssącą wychodzącą do komory wylotowej.

Zbiornik Sromowce Wyżne ma powierzchnię 88ha oraz pojemność 7,5 mln m3, pełni rolę zbiornika wyrównawczego dla znajdującej się wyżej, większej elektrowni szczytowo-pompowej Niedzica.

Aby ograniczyć koszty inwestycji, a co za tym idzie przyspieszyć zwrot poniesionych nakładów, do zasilenia turbiny w wodę postanowiono wykorzystać nieużywany żelbetowy kanał doprowadzania wody. W tym celu wykonano jego reprofilację i modernizację oraz zamontowano wszelkie niezbędne wyposażenie w postaci zamknięcia głównego i awaryjnego oraz krat na wejściu do ujęcia. Dodatkowo kanał został zabezpieczony żywicami epoksydowymi, dzięki czemu zmniejszono chropowatość jego ścian i zniwelowano hydrauliczne straty liniowe przepływającej wody.

Elektrownia pracuje w trybie automatycznym z przesyłem informacji do nadrzędnego systemu wizualizacji SCADA, a jej obsługa będzie ograniczona jedynie do okresowych przeglądów kontrolnych i serwisowych. MEW Sromowce Wyżne V jest przystosowana do pracy ciągłej, 24 h/dobę przez 360 dni w roku

Możliwości odbudowy Krajowego Sytemu Elektroenergetycznego  (KSE)

Do zarządzania i sterowania pracą Sromowiec V wykorzystano zaawansowane systemy nadzoru i automatyki, które poza optymalizacją pracy hydrozespołu są w stanie zapewnić właściwe parametry sieci przy jego pracy wyspowej, a nawet start po wystąpieniu black-out’u. Jest to bardzo istotna funkcja z punktu widzenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ponieważ na wypadek awarii dużych bloków elektroenergetycznych, obiekty takie jak Sromowce Wyżne V będą miały za zadanie pomóc w ich ponownym rozruchu i powrocie do KSE.

Generalnym wykonawcą inwestycji realizowanej na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” była firma Enerko Energy sp. z o.o.

Dane techniczne – MEW Sromowce V

•             Typ turbiny: Kaplan w układzie „S”

•             Spad brutto: 5 – 10 m

•             Przepływ instalowany: 4 m3/s (min. 0,8 m3/s)

•             Sprawność turbiny: 91%

•             Rodzaj generatora: Synchroniczny

•             Moc nominalna: 325 kW

•             Sprawność generatora: 96%

•             Ilość godzin pracy w roku: 8640 h (24 h x 360 dni)

•             Napięcie robocze: 0,4 kV