4°C Niedzica
- +
Kontakt

Sprzedawca z urzędu

Informujemy, że dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ZEW Niedzica SA, sprzedawcą wykonującym zadania sprzedawcy z urzędu jest:

ZEW Niedzica SA
Ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica

Sprzedawca z urzędu – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe (sprzedaż i dystrybucję) odbiorcom energii elektrycznej nie korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy. 2023


Brak dodanych załączników..