4°C Niedzica
- +
Kontakt

Instrukcja ruchu i eksploatacji

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. informuje, że w dniu 24 lipca 2014 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o zatwierdzeniu projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Seici Dystrybucyjnej (IRiESD) – uchwała nr 18/VI/2014. Zatwierdzona IRiESD obowiązuje na terenie działania całej spółki ZEW Niedzica od 24-go lipca 2014 roku.


IRiESD - część ogólna

IRiESD - część szczegółowa - bilansowanie systemu dystrybucyjnego

Karta Aktualizacji IRiESD nr 1/2015

Komunikat o zakończeniu procesu konsultacji Karty Aktualizacyjnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 1/2015

Karta Aktualizacji IRiESD nr 1/2015

Komunikat o rozpoczęciu procesu konsultacji Karty Aktualizacyjnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Komunikat o zakończeniu proces konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Raport z procesu konsultacji IRiESD