4°C Niedzica
- +
Kontakt
Brak obrazka w tym miejscu

Rejestr magazynów energii elektrycznej

Art. 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. nakłada obowiązki na operatorów systemów elektroenergetycznych oraz na posiadaczy magazynów energii elektrycznej.

Jakie obowiązki ma operator systemu elektroenergetycznego

Operator systemu elektroenergetycznego ma obowiązek: prowadzić w postaci elektronicznej rejestr magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci, aktualizować dane w rejestrze magazynów energii elektrycznej.

Jakie obowiązki ma posiadacz magazynu energii elektrycznej

Posiadacz magazynu energii elektrycznej ma obowiązek:

przekazać operatorowi systemu elektroenergetycznego informację o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji – w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji,
powiadomić operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Aby poinformować nas o oddaniu magazynu do eksploatacji lub zmianie danych skorzystaj z poniższego wzoru:

W jaki sposób mogą Państwo przekazać nam informacje

Informacje przygotowane na podstawie „wzoru informacji” możesz:

  • przesłać tradycyjną pocztą na nasz adres korespondencyjny,
  • przesłać na adres poczty elektronicznej:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica  S.A.

Ul. Widokowa 1

34-441 Niedzica

sekretariat@niedzica.pl Poniżej przedstawiamy wykaz magazynów energii przyłączonych do sieci Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW