4°C Niedzica
- +
Kontakt

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Aktualizacja – lipiec 2023

Informacja dla odbiorców przyłączonych do sieci ZEW Niedzica

Adres:
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
woj. małopolskie
osd@niedzica.pl

tel. +48 18 261-01-00 centrala
fax +48 18 261-01-51


Struktura paliw i nośników energii

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej ZEW Niedzica S.A. o napięciu znamionowym powyżej 1kV. Informacja przedstawiana zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej ZEW Niedzica S.A. o napięciu znamionowym powyżej 1kV, z podziałem na stacje elektroenergetyczne w latach 2023-2028