4°C Niedzica
- +
Kontakt

Elektrownia Łączany

W dniu 04.06.2004 r. rozpoczęła pracę Mała Elektrownia Wodna przy istniejącym stopniu wodnym na Wiśle w Łączanach. Korzyści ekologiczne elektrowni wodnej można określić przyjmując, że energia elektryczna zastępuje energię wytworzoną w elektrowni cieplnej. Uzyskane z Łączan 11.000 MWh energii wymaga spalenia węgla kamiennego o kaloryczności 21.388 kJ/kg w ilości 6150 ton.

Lokalizacja38+ 580 km biegu rzeki Wisły, woj małopolskie, gmina Brzeźnica
Termin realizacjiII kwartał 2002 r. I kwartał 2004 r.
Sposób finansowaniaśrodki własne + kredyt preferencyjny NFOŚ
Wartość inwestycjiok. 16 mln zł
Projekt budowlanyInżynieria i Energetyka Wodna – Lech Unczur
Projekt budowlano wykonawczyHydroprojekt Kraków
Dostawca turbiny i urządzeń technologicznych, automatyki i sterowaniaMECAMIDI Francja
Generalny wykonawcaHydrotrest Skanska Kraków
Opis projektuRzeka Wisła 38+580 km biegu rzeki Wisły, Elektrownia przepływowa przy istniejącym
stopniu wodnym Łączany, wybudowanym w latach 50 tych w celu spiętrzenia dla żeglugi i poboru wody na potrzebny własne Elektrowni Skawina.
Moc instalowana2,5 MW.
Opis elektrowniGenerator synchroniczny o mocy 2350 kW, napięciu znamionowym 6 kV ,50 Hz, Turbina typu KAPLANA pionowa.

Średni spad 5,4 m
Przełyk 62 m3/sek
Praca w systemie automatycznym, bezobsługowa z telefonicznym dyżurem domowym. Czyszczarka krat pracująca w systemie automatycznym.