4°C Niedzica
- +
Kontakt

Sprzedawca rezerwowy

Sprzedawca rezerwowy – podmiot zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej, w przypadku zaprzestania dostarczania tej energii przez Sprzedawcę wybranego przez Odbiorcę.

Zgodnie z zapisami art. 5aa, ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne przedstawiono poniżej listę sprzedawców, pełniących funkcję Sprzedawcy rezerwowego na terenie działania operatora systemy dystrybucyjnego ZEW Niedzica SA:

Sprzedawcą rezerwowym energii elektrycznej,na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego ZEW Niedzica SA, dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ZEW Niedzica SA jest:  

ZEW Niedzica SA
Ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica

Poniżej zamieszczono link do oferty sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej:


Taryfa dla sprzedaży rezerwowej