4°C Niedzica
- +
Kontakt

Pliki do pobrania


Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ZEW Niedzica S.A.

Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia

Wzór zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ZEW Niedzica S.A.”

Przepisanie licznika energii elektrycznej - protokół zdawczo-odbiorczy

Wzór oświadczenia - limit zużycia energii elektrycznej

Wzór oświadczenia - odbiorcy uprawnionego