4°C Niedzica
- +
Kontakt

Taryfy

Stawki i opłaty dystrybucyjne dla wszystkich grup taryfowych, oraz cena energii elektrycznej dla grupy G

„ZEW Niedzica S.A. uprzejmie zawiadamia, że od 1 czerwca 2023 roku wchodzi w życie nowa Taryfa ZEW Niedzica S.A. dotycząca usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych – grupy G. Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.37.15.2022.JCz”

UWAGA!!
Ceny i stawki opłat ujęte w Taryfie są cenami netto, a więc nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.”


Taryfa ZEW od 01.06.2023

Taryfa ZEW do 31.05.2023