4°C Niedzica
- +
Kontakt

Sprzedawca zobowiązany

„Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.3.144.2023.MRa z dnia 25 października 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przedsiębiorstwo energetyczne Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA z siedzibą w Niedzicy, przy ul. Widokowej 1 – sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA”


Decyzja PURE sprzedawca zobowiązany 2024r