4°C Niedzica
- +
Kontakt

Sprzedawca zobowiązany

„Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.2.7.2021.DTe z dnia 21 października 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przedsiębiorstwo energetyczne Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA z siedzibą w Niedzicy, przy ul. Widokowej 1 – sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA”


Decyzja PURE sprzedawca zobowiazany 2022r