4°C Niedzica
- +
Kontakt
Widok z dronu

Ogłoszenie Rady Nadzorczej – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 125) oraz § 22 ust. 3 pkt 2 w związku z § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Członka Zarządu Spółki

Zgłoszenia kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym można składać osobiście w siedzibie
Spółki w Niedzicy, ul. Widokowa 1, Sekretariat Spółki, pok. 14, w godzinach od 08:00 do 14:00 lub
wysyłać listem poleconym na adres Spółki: ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica w terminie do dnia
2 lipca 2024 r. do godz. 14:00. Zgłoszenia przesłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną
do Spółki w terminie określonym w zdaniu poprzednim

Widok z dronu

Ogłoszenie Rady Nadzorczej – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki (2)

Działając na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 125) oraz § 22 ust. 3 pkt 2 w związku z § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki

Zgłoszenia kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym można składać osobiście w siedzibie
Spółki w Niedzicy, ul. Widokowa 1, Sekretariat Spółki, pok. 14, w godzinach od 08:00 do 14:00 lub
wysyłać listem poleconym na adres Spółki: ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica w terminie do dnia
18 czerwca 2024 r. do godz. 14:00. Zgłoszenia przesłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną
do Spółki w terminie określonym w zdaniu poprzednim

Widok z dronu

Ogłoszenie Rady Nadzorczej – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 125) oraz § 22 ust. 3 pkt 2 w związku z § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki

Zgłoszenia kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym można składać osobiście w siedzibie
Spółki w Niedzicy, ul. Widokowa 1, Sekretariat Spółki, pok. 14, w godzinach od 08:00 do 14:00 lub
wysyłać listem poleconym na adres Spółki: ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica w terminie do dnia
4 czerwca 2024 r. do godz. 14:00. Zgłoszenia przesłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną
do Spółki w terminie określonym w zdaniu poprzednim

Widok z dronu

Władysław Maciek Krakowski

Dnia 19 marca 2024 zmarł Wieloletni Prezes Zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 27 marca 2024 r. o godz. 12.00 w Sali Pożegnań Cmentarza Rakowickiego w Krakowie (wejście od ul. Rakowickiej 26a)

Pełna informacja poniżej

Widok z dronu

Puchar Prezesa ZEW Niedzica S.A.

[13.02.2024 r.] W związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi – zawody nie odbędą się