4°C Niedzica
- +
Kontakt

Modernizacja wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice – szczegóły projektu

Opis projektu

Podpisanie umowy

Tuż przed 10 rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej, w dniu 29 kwietnia 2014 roku w Niedzicy podpisano umowę na kolejną inwestycję w Odnawialne Źródła Energii, realizowaną przez ZEW Niedzica S.A. Projekt, pn. „Modernizacja wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Umowa na wykonanie modernizacji została podpisana z Wykonawcą inwestycji – firmą Skanska S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, ogłoszonego w dniu 3 marca 2014r. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 1 491 016,82 zł.