4°C Niedzica
- +
Kontakt

Projekt szkoleń dla pracowników przedsiębiorstwa

.. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

ZEW Niedzica S.A. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W dniu 20.10.2010 r. Prezes Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA podpisał z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie umowę na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pod tytułem:.” Nowoczesne i wykwalifikowane kadry energetyki i turystyki istotnym czynnikiem wzrostu potencjału ludzkiego w regionie Jez. Czorsztyńskiego”, będzie realizowany od 1 stycznia do 30 września 2011 r. Łącznie przeszkolonych zostanie 110 pracowników Spółki.

W ramach projektu zostaną zorganizowane 3 szkolenia:

1. Techniki sprzedaży, e-marketing, profesjonalna obsługa klienta – szkolenie skierowane do pracowników Wydziału Turystyki. Głównym jego celem jest wzrost efektywności obsługi klienta, wsparcie efektywności działań sprzedażowych, kształtowanie umiejętności nawiązywania trwałych relacji z klientami.

2. Ekonomia dla nie ekonomistów – szkolenie skierowane głównie do kadry technicznej Spółki, którego głównym celem jest przekazanie uczestnikom podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości przydatnych na stanowiskach technicznych.

3. Techniki komputerowe – w ramach tego szkolenia Uczestnikom zostanie przekazana podstawowa wiedza z zakresu tworzenia i pozycjonowania stron internetowych oraz grafiki komputerowej.