4°C Niedzica
- +
Kontakt

Rozbudowa Wyciągu Narciarskiego Polana Sosny (N49˚24’E20˚19′)

Projekt: Rozbudowa Wyciągu Narciarskiego Polana Sosny (N49˚24’E20˚19′)jest dofinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach osi 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu., poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Projekt będzie polegał na wymianie istniejącego wyciągu narciarskiego na kolej linową krzesełkową czteroosobową wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej w ośrodku narciarskim Polana Sosny w Niedzicy.

W wyniku realizacji projektu powstanie nowy wyciąg krzesełkowy z możliwością przewozu rowerów a co za tym idzie poszerzeniem oferty również o otwarcie wyciągu w miesiącach letnich. Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu Gminy Łapsze Niżne poprzez przebudowę wyciągu narciarskiego Polana Sosny.

Dodatkowo dzięki budowie przejazdu nad drogą powiatową długość trasy zjazdowej zostanie wydłużona o 130 m. Stacja dolna będzie się znajdowała na terenie ośrodka rekreacyjnego Polana Sosny. Pozwoli to stworzy spójną ofertę wraz z restauracja Dwór, obiektami noclegowymi Chat oraz polem caravaningowym.

Celem społeczno-gospodarczym projektu jest wzrost liczby turystów przebywających w Niedzicy i okolicy a w szczególności w obiektach turystycznych ZEW Niedzica.

Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 7 958 000 zł, z czego dofinansowanie stanowi 2 785 300 zł.