4°C Niedzica
- +
Kontakt

Ryby w Wiśle specjalnie chronione

Dobiegły końca prace modernizacyjne na terenie Małej Elektrowni Wodnej Smolice, realizowane przez ZEW Niedzica S.A. Projekt, pn. „Modernizacja wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Zrealizowany projekt pozwoli na dodatkową produkcję ok. 1000 MWh czystej energii rocznie i przyczyni się, m.in. do ograniczenia niekorzystnego wpływu działalności antropogenicznej na pobliski obszar NATURA 2000, Park Krajobrazowy i tereny szczególnie cenne z punktu widzenia polityki rozwojowej gminy, tzw. „Doliny Karpia” m.in. poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów, które na dzień dzisiejszy na całym terenie województwa małopolskiego przekraczają dopuszczalne normy. Ewenementem w przypadku przeprowadzonej modernizacji jest montaż bariery elektryczno-elektronicznej, chroniącej ryby przed przedostaniem się do turbin elektrowni.

Urządzenie ma na celu odstraszenie, przy pomocy impulsów elektrycznych ryb wędrujących w stronę turbin elektrowni, w sposób nie zagrażający ich bezpieczeństwu. Bariera została zainstalowana w uzgodnieniu i przy akceptacji OPZW Katowice i jest to aktualnie jedną z pięciu instalacji tego typu w Polsce, w tym pierwszą na rzece Wiśle i w województwie małopolskim, przy czym z uwagi na charakter rzeki i warunki hydrologiczne, zastosowano najnowsze technologie w zakresie części podwodnej tj. rodzaju pływaków i sposobu rozmieszczenia i mocowania elektrod.