4°C Niedzica
- +
Kontakt

Uroczyste zakończenie projektu – Budowa linii kablowej 15 kVna dnie Zbiornika Czorsztyńskiego

Uroczystość odbyła się dnia 20 sierpnia 2021 w Pawilonie Wystawowym przy zaporze w Niedzicy godz. 14:30. Prezes ZEW Niedzica S.A. Leszek Bajorek powitał zaproszonych gości i przedstawił ukończoną budowę linii kablowej.

Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego – opis projektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowych: średniego napięcia (SN) 15 kV, linii światłowodowej (układanej równolegle z linia średniego napięcia na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego), oraz kontenerowych stacji transformatorowych na jego brzegach wraz z wykonaniem adaptacji bądź przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej stacji transformatorowej Frydman oraz Dębno w istniejących obiektach pompowni oraz modernizację rozdzielni RPW 15 w elektrowni Niedzica.

Projekt – Kabel UE.pdf