4°C Niedzica
- +
Kontakt
Brak obrazka w tym miejscu

Zakończenie realizacji projektu: Rozbudowa siecidystrybucyjnej ZEW Niedzica S.A. w miejscowości Frydman

Projekt: Rozbudowa sieci dystrybucyjnej ZEW Niedzica S.A. w miejscowości Frydman jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 4.1.Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 4.1.1 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.